Ερμηνεία του Τελευταίου Δεκάτου του Ιερού Κορανίου

Ερμηνεία του Τελευταίου Δεκάτου του Ιερού Κορανίου
Ένα συνοπτικό βιβλίο που περιέχει τα πιο σημαντικά θέματα που κάθεμουσουλμάνος-α χρειάζεται στη ζωή του, όπως το Κοράνιο και την ερμηνεία του, το Φικχ, το δόγμα, τις αρετές ... κλπ. Το βιβλίο αποτελείται από 2 μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το τελευταίο δέκατο του Ιερού Κορανίου με την ερμηνεία του. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν κάθε μουσουλμάνο-α, το οποίο περιλαμβάνει: 62 Ερωτήσεις σχετικά με το Δόγμα - Έναν ήρεμο διάλογο σχετικά με το Μονοθεϊσμό (Tawhid) – Τη Μαρτυρία της Πίστεως - Τον Καθαρισμό -Την Προσευχή – Τη Ζακά – Το Προσκύνημα (Χατζ) – Επικλήσεις – Δικρ - 100 Πράξεις Αρετής - 70 Απαγορευμένες Πράξεις - Εικονογραφημένη περιγραφή της Ουντού και της προσευχής - Το ταξίδι στην αιωνιότητα.